top of page
Mobil.jpg

HoWrU

JOSEFINE BRØNDUM

Af Landsforeningen for Cerebral Parese

Cerebral parese (CP) er et livslangt handicap og den hyppigste årsag til bevægehandicap hos børn og unge. Hvert år fødes 120-150 børn med cerebral parese i Danmark, og omkring 10.000 danskere lever med forskellige grader af CP. CP skyldes en skade i hjernen, som opstår i fosterlivet, under fødslen eller hos det nyfødte barn. Tidligere hed det ’spastisk lammelse’ og ’spastikere’, men i dag bruges betegnelsen cerebral parese (CP).

Synligt handicap
Evnen til at styre muskler og bevægelser er påvirket, når man har cerebral parese. Afhængig af hvilke områder i hjernen, der er ramt, giver det problemer med at bevæge sig, bruge hænder og arme, spise eller tale. 

Usynlige handicap
Cerebral parese kan give andre vanskeligheder end fysiske. I nogle tilfælde kan syn og hørelse være påvirket og børn kan have problemer med indlæring, koncentration, tænkning eller sprog. Epilepsi kan også forekomme.

Jose.jpg

22 år fra Solrød Strand

læser Antropologi på Københavns Universitet

JEG LEVER MED

bottom of page