top of page

HoWrU

De færreste har nok modet til at tage ordet på den obligatoriske navnerunde første dag på studiet og sige: 

"Hej allesammen. Jeg lider af angst / depression / cerebral parese / ADHD / kroniske smerter / stress / høretab / autisme / gigt / <indsæt selv udfordring>. Her er 5 minutters foredrag om hvad det er - og hvad det betyder for mig i dagligdagen".

HoWrU er et redskab til alle med udfordringer i livet, der ønsker at imødegå fordomme og stigmatisering omkring deres sårbarhed. HoWrU gør det nemt at tage initiativet til at kommunikere sine udfordringer til de medstuderende på en ufarlig måde.

HoWrU kan informere studiekammeraterne om fakta og personlige forhold omkring livsudfordringerne, så fordomme og uvished forebygges. Herfra kan en fordomsfri og positiv dialog  igennem studiestarten lægge grunden til skabelsen af gode og hensynsfylde relationer.

SE EKSEMPLER HER og HER 

Alle med udfordringer i livet kan tage ejerskab på situationen og med få velvalgte ord i en god tone skabe en positiv og nuanceret fortælling, som viser at man har meget andet og mere at byde på end de umiddelbare udfordringer, livet byder på.

HoWrU 'normaliserer' og 'af-intimiserer' det at være udfordret af livet - om det så er et fysisk handicap, en kronisk lidelse eller en forbigående livstilstand.

HoWrU gør det mindre 'intimt' at bede om hjælp, fordi stort set alle oplever, at der nærmest ingen grænser er for gode venners hjælpsomhed, hvis blot de får chancen for at træde i karakter.

Initiativtager Josefine Brøndum,

Antropologi på Københavns Universitet:

Jeg selv lever med Cerebral Parese, en kronisk sygdom som giver stive muskler og dermed en noget gakket gangart, som er umulig ikke at lægge mærke til. Jeg oplever ofte at folk kigger - men undlader at spørge ind til mit handicap af frygt for at såre mig. Når nogen spørger ind bliver jeg glad, fordi jeg så kan forklare hvad CP betyder for mig, hvordan jeg lever med det - og at det ikke betyder noget for min vilje eller evne til at være en god ven eller skolekammerat.

bottom of page